√ Biografi 5 Imam Mazhab - Ilhamsadli.com

Biografi 5 Imam Mazhab

Ilhamsadli.com,- Awal peradaban Islam, kita tidak pernah mendengar mengenai mazhab. Pada awal Islam mucnul, Islam itu bersih dari pengaruh luar hingga kaum Muslim ketika itu mencapai kejayaannya. Kemudian musuh-musuh islam mencari peluang untuk memecah belah ummat, hanya dilakukan dengan menyebarkan isu-isu sehingga terjadi dan muncul perbedaan pendapat mengenai isu-isu demikian. Hal inilah yang memunculkan ide-ide, pemikiran-pemikiran yang cerdas dan ikhlas dari para khilafah (pemimpin) untuk merangkul dan menyatukan suara ummat. Salah satu caranya adalah dengan membuka pintu ijtihad. 
Biografi 5 Imam Mazhab

Blogsadli tidak akan membahas mendetail mengenai mazhabnya melainkan pencetusnya dalam sebuah biografi singkat. berikut inilah biografi 5 ima mazhab

1.  Imam Ja'far (Pendiri Mazhab Ja'fari)
Imam Ja'far bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husein bin Ali bin Abi Thalib adalah Ja'far Ash-Shadiq. Beliau lahir tahun 80 Hijriah (699 M). Ibunda beliau bernama Ummu Farwah binti Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Shidiq. Beliau adalah percampuran dua darah orang hebat dalam Islam yakni Rasulallah dan Abu Bakar.

Ja'far Ash-Shadiq adalah seorang ulama besar yang menguasai banyak bidang ilmu diantaranya, ilmu filsafat, tasawuf, fiqih, kimia, dan ilmu kedokteran. Beliau merupakan imam ke-enam dari duabelas imam mazhab Syi'ah Imamiyah. Dalam kalangan sufi, beliau merupakan guru dan syaikh besar, dalam ilmu kimia beliau dianggap sebagai salah satu pelopor ilmu kimia. Diantaranya, beliau menjadi guru Jabir bin Hayyan seorang ahli kimia dan kedokteran Islam. 

Imam Abu Hanifah pernah berkata "Saya tidak mendapati orang yang lebih fiqih dari Ja'far bin Muhammad." George Zaidan pun berkata "BDiantara muridnya dalah Abu Hanifah, Malik bin Anas, Wasil bin Ata'. Bahkan riwayat lain mengatakan bahwa di Kufah, sedikitnya ada 900 orang syaikh belajar kepada beliau.

2. Imam Abu Hanifah (Pendiri Mazhab Hanafi)
Abu Hanifah An-Nukman bin Tsabit bin Zufi At-Tamimi adalah nama lengkap Imam Abu Hanifah. Beliau dilahirkan di Kufah pada tahun 80 Hijriah (699M) pada masa pemerintahan Al-Qalid bin Abdul Malik. Sejak kecil beliau sudah mengkaji serta menghafal Al-Qur'an. Dalam hal memperdalam pengetahuan mengenai Al-Qur'an, beliau belajar pada Imam Asin (seorang ulama terkenal masa itu).

Keluarga Abu Hanifar merupakan keluarga pedagang, dan beliau sempat terlibat dalam usaha perdagangan pula sebelum memusatkan perhatian dalam soal keilmuan. Beliau terkenal tekun dalam mempelajari ilmu.Semasa hidupnya, Imam Abu Hanifah dikenal dalam ilmunya, zuhud, tawadhu' dan tegar memegang ajaran agama. 

3. Imam Malik bin Anas (Pendiri Mazhab Maliki)
Imam Malik bin Anasa dilahirkan di Madinah tahun 93 Hijriah (712 M), beliau berasal dari Kabilah Yamaniah. Pada awalnya beliau belajar pada Rabi'ah (ulama terkenal zaman itu), selain itu beliau juga memperdalam ilmu hadist kepada Ibnu Syihab disamping mempelajari ilmu fiqih dari para sahabat. Karena ketekunan dan kecerdasan dala dirinya, beliau tumbuh sebagai seorang ulama terkemuka teruatama ilmu hadist dan fiqih. 

Meski begitu, beliau dikenal sangat berhati-hati dalam memberikan fatwa, beliau terlebih dahulu meneliti hadist dan meminta pandangan ulama lain (diriwayatkan beliau memiliki 70 orang yang biasa diajak bermusyawarah). Imam malik dikenal memiliki keistimewaan daya ingatnya yang kuat. Tidak hanya itu, beliau juga terkenal sangat ikhlas ketika melakukan sesuatu. 

4. Imam Syafi'i (Pendiri Mazhab Syafi'i)
Imam Syafi'i adalam Muhammad bin Idris As-Syafi'i Al-Quraisyi, beliau merupakan pendiri Mazhab Syafi'i. Beliau dilahirkan di daerah Ghazzah tahun 150 Hijriah atau 769 Masehi bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Beliau dibesarkan dalam keadaan yatim dalam satu keluarga yang miskin. Namun kesemuanya tidak menjadikan beliau merasa rendah diri tetapi malah membuatnya giat mempelajari hadist dari ulama-ulama di Makkah. 

Pada usia 20 tahun, beliau meninggalkan Makkah untuk mempelajari fiqih dari Imam Mallik. Tidak hanya itu, beliau juga melakukan perjalanan ke Iraq menunut ilmu pada murid Imam Abu Hanifah. Setelah wafatnya Imam Malik (179 M), beliau pergi ke Yaman untuk menetap dan mengajarkan ilmu disana. 

5. Imam Ahmad Hambali (Mazhab Hambali)
Imam Ahmda Hambali atau Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal Al-Syaibani, beliau dilahirkan di Baghdad pada 164 Hijriah atau 780 Masehi. Beliau dibesarkan dalam keadaan yatim karena ayahnya meninggal ketika beliau lahir. Sejak kecil beliau menunjukkan minat besar dalam menuntut ilmu. Beliau memulai dengan belajar menghafal Al-Qur'an, kemudian belajar bahasa Arab, Hadist, sejarah Nabi, Sahabat dan Tabi'in.

Demikian biografi singkat 5 Imam pencetus Mazhab

Sumber: Buku Fiqih Lima Mazhab
Ilham Sadli Seorang Travel blogger sekaligus freelance Writer yang tergabung dalam Forum Lingkar Pena Cabang Jember sejak 2014, suka menulis puisi dan kadang terlalu nyaman dengan menulis kisah seseorang.

2 Komentar untuk "Biografi 5 Imam Mazhab"

  1. Terimakasih review nya.. mencerahkan..

    BalasHapus
    Balasan
    1. Barakallah.... sama-sama... terimakasih sudah mampir dan membaca 😊😊 semoga bermanfaat

      Hapus
Silahkan tinggalkan komentar, jangan lupa follow twitter @blogsadli, Instagram @ilhamsadli atau subscribe email anda untuk mendapatkan update terbaru. Terimakasih sudah berkunjung

Rajabacklink